Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 31.08.2019.

Član HPD-a

1.800,00 HRK

Ne-član HPD-a

2.000,00 HRK

Specijalizant

700,00 HRK

Psiholog

700,00 HRK

Socijalni radnik

700,00 HRK

Socijalni pedagog

700,00 HRK

Predstavnik farmaceutske tvrtke

1.100,00 HRK

Student

Bez naknade*

Medicinske sestre / Tehničari

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija (08.11.)

450,00 HRK

Umirovljenik

Bez naknade*

 

Kotizacija

Do 31.08.2019.

Od 01.09.2019. do 06.11.2019.

Od 07.11.2019. i na dan održavanja

Član HPD-a

1.800,00 HRK

1.900,00 HRK

2.000,00 HRK

Ne-član HPD-a

2.000,00 HRK

2.100,00 HRK

2.200,00 HRK

Specijalizant

700,00 HRK

700,00 HRK

700,00 HRK

Psiholog

700,00 HRK

700,00 HRK

700,00 HRK

Socijalni radnik

700,00 HRK

700,00 HRK

700,00 HRK

Socijalni pedagog

700,00 HRK

700,00 HRK

700,00 HRK

Predstavnik farmaceutske tvrtke

1.100,00 HRK

1.200,00 HRK

1.300,00 HRK

Student

Bez naknade*

Bez naknade*

Bez naknade*

Medicinske sestre / Tehničari

700,00 HRK

700,00 HRK

700,00 HRK

Jednodnevna kotizacija (08.11.)

450,00 HRK

450,00 HRK

450,00 HRK

Umirovljenik

Bez naknade*

Bez naknade*

Bez naknade*

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

*Specijalizanti - Tijekom prijave potrebno je dostaviti potvrdu o status na e-mail  ili fax tehničkog organizatora
**Studenti i umirovljenici oslobođeni su plaćanja kotizacije. Tijekom prijave potrebno je dostaviti potvrdu o status na e-mail  ili fax tehničkog organizatora.

Kotizacija uključuje:

 

Ukoliko prilikom prijave ne odaberete smještaj, dodatak na kotizaciju u iznosu od 525.00 HRK biti će pridodan ukupnom iznosu. Dodatak na kotizaciju je obavezan za osobe koje ne uzimaju hotelski smještaj i odnosi se na pauze za kavu i radne ručkove.

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ - PAKET ARANŽMAN BORAVKA

ARANŽMAN BORAVKA od 07.-09.11.2019. uključuje:

  • Smještaj u hotelu  Admiral 4****, na bazi 2 puna pansiona
  • Pauze za kavu prema programu kongresa
  • Boravišnu pristojbu

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Remisens Hotel Admiral

1.790,00 HRK

2.600,00 HRK (1.300,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 07.10.2019.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ