Organizacijski odbori

Organizacijski odbori

Predsjednica organizacijskog odbora
Ika Rončević-Gržeta

Nacionalni organizacijski odbor
Dolores Britvić
Alma Mihaljević-Peleš
Ika Rončević-Gržeta

Lokalni organizacijski odbor
Tanja Frančišković
Marina Letica Crepulja
Mirjana Pernar
Ika Rončević-Gržeta
Gordana Rubeša
Aleksandra Stevanović

Znanstveni odbor
Dejan Ajduković
Marijana Braš
Dolores Britvić
Igor Filipčić
Tanja Frančišković
Mirjana Graovac
Glavina Trpimir
Slađana Štrkalj-Ivezić
Jasna Grković
Miro Jakovljević
Špiro Janović
Jana Javakhishvili
Ana Kaštelan
Miro Klarić
Marina Letica Crepulja
Ivana Ljubičić-Bistrović
Igor Marinić
Alma Mihaljević-Peleš
Ljiljana Moro
Davor Mucić
Lana Mužinić Marinić
Mirjana Pernar
Daniela Petrić
Vsevolod Rozanov
Ika Rončević-Gržeta
Klementina Ružić
Helena Sveško-Visentin
Aleksandra Stevanović
Marina Šagud
Ivo Urlić
Marija Vučić-Peitl

Organizatori kongresa

Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci