Organizacijski odbori

Organizacijski odbor

Predsjednica: Ika Rončević-Gržeta

 

Znanstveni odbor

 

Organizatori kongresa

Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci